Supermocarstwa dziś i jutro

supermocarstwanaświecie

W dzisiejszych czasach jedynym supermocarstwem jest USA. Zobaczmy jednak jak sprawa będzie wyglądać w niedalekiej przyszłości

supermocarstwanaświecie

W dzisiejszych czasach jedynym supermocarstwem jest USA. Zobaczmy jednak jak sprawa będzie wyglądać w niedalekiej przyszłości

Na samym początku musimy zdecydować jakimi kryteriami powinniśmy kierować się aby uznać państwo za supermocarstwo.

Geograficzne

Supermocarstwo powinno mieć rozległe terytorium. Nie może to być małe państewko ponieważ w przypadku wojny mogłoby być szybko opanowane. Supermocarstwo powinno mieć również dostęp do sporej liczby surowców naturalnych.

Polityczne

Supermocarstwo musi posiadać stabilny system polityczny.

Militarne

Supermocarstwo musi mieć silną i liczną armię. Musi być również bardzo dobrze rozwinięta technologicznie. W dzisiejszych czasach musi mieć również dostęp do broni atomowej.

Demograficzne

Nie można mówić o supermocarstwie jeżeli posiada ono małą populację. Większa populacja pozwala na większą armię, lepszy rozwój badań oraz mocniejszą gospodarkę. Populacja musi być dobrze wyedukowana, m.in. poprzez dobre szkolnictwo oraz niską ilość analfabetyzmu.

Ekonomiczne

Zarówno produkt krajowy brutto supermocarstwa jak i produkt krajowy brutto na 1 obywatela powinien być wysoki. Gospodarka powinna się prężnie rozwijać i notować wzrost.

Kulturowe

Kultura supermocarstwa powinna oddziaływać oraz być rozprzestrzeniana na inne kraje. Powinno posiadać również dobrą edukację.

Technologiczne

Supermocarstwo musi posiadać rozwiniętą technologię, medycynę oraz powinno zająć się eksploracją kosmosu.

Mamy zatem 7 kryteriów jakimi powinno się cechować supermocarstwo. Spróbuj opisać potencjalne supermocarstwa przyznając im za każde kryterium punkty. Za każde kryterium supermocarstwo może uzyskać maksymalnie 5, a minimalnie 1 punkt.

USA (Stany Zjednoczone)

Kryterium geograficzne

Terytorium USA wynosi 9.631.420 km² co plasuje je na 3 miejscu wśród największych państw świata. Posiada również dostęp do wielu surowców naturalnych. 5/5

Kryterium polityczne

USA jest republiką federalną. Posiada stałe miejsce z prawem weta w radzie ONZ. W USA panuje demokracja, a na czele państwa stoi prezydent. USA posiada również kontrolę polityczną nad paroma państewkami jak np Portoryko. 5/5

Kryterium militarne

Amerykański budżet wojskowy jest największy na świecie. USA posiada wiele baz rozrzuconych po całym globie. Sprzęt wojskowy jest bardzo zaawansowany technologicznie. Armia jest liczna i bardzo dobrze wyposażona. Posiada również bardzo liczny arsenał nuklearny. 5/5

Kryterium demograficzne

USA posiada ponad 306 milionów obywateli, co daje jej czwartą pozycję na świecie. Posiada również dość wysoki przyrost ludności. Społeczeństwo USA jest wysoko rozwinięte. 5/5

Kryterium ekonomiczne

USA posiada drugą największą gospodarkę na świecie z ok 13.80 bilionów $. Produkt krajowy brutto na jednego obywatela wynosi 46.000 USD i jest jednym z największych na świecie. Dolar jest głównym środkiem płatniczym oraz najczęściej wymienialną walutą na świecie. Używany jest także przez inne kraje. Minusem gospodarki USA jest fakt, że posiada ujemne saldo handlowe tzn. importuje o wiele więcej towarów niż eksportuje. 5/5

Kryterium kulturowe

Kultura oddziałuje silnie na inne kraje – hollywood, cocacola, jeansy, Elvis Presley to symbole USA, które zaadoptowały się w innych krajach. Muzyka rozrywkowa oraz wytwórnie filmowe propagują styl życia w USA. 5/5

Kryterium technologiczne

Wysoko rozwinięta medycyna. Jeden z najlepiej rozwiniętych technologicznie krajów na świecie. Bardzo dobrze rozwinięta eksploracja oraz badanie kosmosu. Liczna liczba noblistów 5/5

Liczba zdobytych punktów 35/35

 
UE (Unia Europejska)

Kryterium geograficzne

Terytorium UE wynosi 4.328.000 km² co daje siódmy wynik na świecie. Wraz ze zwiększaniem się liczby państw stowarzyszonych terytorium EU w niedalekiej przyszłości może się znacznie zwiększyć. UE nie posiada licznych surowców naturalnych ponieważ w dużej mierze surowce te były silnie eksploatowane, mimo to wciąż posiada spore pokłady niektórych minerałów. Brak źródeł paliw takich jak gaz ziemny czy ropa jest jednak dla UE uciążliwe ponieważ musi je importować. Dzięki układowi z Schengen UE nie posiada granic. 4/5

Kryterium polityczne

Unia Europejska nie jest państwem, a silnie zintegrowanym związkiem polityczno-gospodarczym noszącym znamiona federacji. Wraz z kolejnymi traktatami polityka UE będzie się wzmacniać, już teraz prawo UE stoi wyżej niż prawo krajowe. Minusem jest jednak fakt, iż w wielu sprawach państwa stowarzyszone w UE mają inne zdanie i bardziej interesuje ich własne dobro niż dobro wspólnotowe. UE posiada wspólny parlament wybierany w wyborach powszechnych, a po ratyfikacji traktatu lizbońskiego będzie również posiadać własnego prezydenta. Wielka Brytania i Francja posiadają prawo weta w radzie ONZ. Wszystkie kraje stowarzyszone w UE są demokracjami. 3/5

Kryterium militarne

Większość krajów UE należy do NATO. Armia poszczególnych krajów jak i budżet wojskowy UE nie jest aż tak liczny jak w USA, ale po zsumowaniu posiada podobny potencjał. Armia jest bardzo dobrze wyposażona oraz posiada wysoki poziom technologiczny. Sama UE nie posiada jednak swojej własnej armii. Posiada za to dostęp do broni nuklearnej. 3/5

Kryterium demograficzne

Populacja UE jest trzecią największą na świecie i liczy 500 milionów obywateli. Jest bardzo dobrze wyedukowana oraz rozwinięta. Jej minusem jest natomiast niski przyrost naturalny. Wraz z dołączaniem nowych krajów do UE jej populacja również się zwiększy. 4/5

Kryterium ekonomiczne

Produkt krajowy brutto 16,6 bilionów $ jest największym na świecie. Produkt krajowy brutto na jednego obywatela wynosi ok 28.000 $. Euro jest walutą używaną w wielu krajach oraz jedynym rywalem amerykańskiego dolara. Warunki klimatyczne oraz glebowe są bardzo dobre. Rolnictwo jest jednak silnie uzależnione od subwencji. UE jest potężnym eksporterem i posiada dodatni bilans handlowy. 5/5

Kryterium kulturowe

Kraje UE są bardzo często dowiedzane przez turystów. Kultura Europy wywiera ogromny wpływ na kulturę światową. Posiada największe dziedzctwo zarówno kulturowe jak i historyczne. UE posiada również wiele zabytków. 5/5

Kryterium technologiczne

Bardzo wysoki rozwój technologiczny oraz wysoko rozwinięta medycyna. Istnieje dość mocno rozwinięta eksploracja kosmosu. Bardzo liczne grono noblistów. 5/5

Liczba zdobytych punktów 29/35

 
Rosja (Federacja Rosyjska)

Kryterium geograficzne

Największe państwo świata o powierzchni 17 mln km². Bardzo duża liczba surowców naturalnych, spora ich liczba jest jeszcze nieodkryta. Granice Rosji rozciągają się na 11 stref czasowych oraz na 3 kontynenty. 5/5

Kryterium polityczne

Stałe miejsce w radzie ONZ z prawem weta. Duży wpływ na kraje WNP. Silna władza nosząca znamiona władzy autorytarnej. 5/5

Kryterium militarne

Największy arsenał jądrowy na świecie. Liczna i dość dobrze wyposażona armia. Bardzo dobre lotnictwo oraz flota. Mimo że sprzęt jest w dużej mierze sowiecki to jednak jest wciąż ulepszany. 4/5

Kryterium demograficzne

Populacja wynosi 145 milionów co daje Rosji ósmą pozycję na świecie. Bardzo niski wzrost populacji, więcej osób umiera niż się rodzi. Tendencje separastyczne m.in w Czeczeni. Średni poziom rozwoju ludności. Obywatele Rosji znajdują się także w wielu innych krajach dawnej ZSRR. 3/5

Kryterium ekonomiczne

Bardzo duża liczba surowców naturalnych. Prężny eksport w szczególności gazu ziemnego. PKB wynosi ok 1.700 miliardów $ i dośc szybko rośnie (w tempie 5-6% rocznie). PKB na osobę wynosi ok 14 000 $ i jest to średni wynik. 3/5

Kryterium kulturowe

Kultura silnie oddziaływująca na byłe kraje sowieckie. Dobrze rozwinięty sport. Rosyjska literatura, muzyka klasyczna, teatr, balet są znane na całym świecie. Produkcje filmowe pokazują rosyjski pogląd na świat. Niemniej jednak kultura rosyjska nie ma tak silnego oddziaływania jak kultura zachodu. 3/5

Kryterium technologiczne

Dość dobrze rozwinięta technologia. Bardzo wysoko rozwinięta technologia kosmiczna. Średni rozwój medycyny. W miarę dobre szkolnictwo. Spora liczba dobrych informatyków. W dużej meirze jest to jednak technologia, któa była rozwijana w ZSRR. 4/5

Liczba zdobytych punktów 27/35

 
Rosja (Federacja Rosyjska)

Kryterium geograficzne

Największe państwo świata o powierzchni 17 mln km². Bardzo duża liczba surowców naturalnych, spora ich liczba jest jeszcze nieodkryta. Granice Rosji rozciągają się na 11 stref czasowych oraz na 3 kontynenty. 5/5

Kryterium polityczne

Stałe miejsce w radzie ONZ z prawem weta. Duży wpływ na kraje WNP. Silna władza nosząca znamiona władzy autorytarnej. 5/5

Kryterium militarne

Największy arsenał jądrowy na świecie. Liczna i dość dobrze wyposażona armia. Bardzo dobre lotnictwo oraz flota. Mimo że sprzęt jest w dużej mierze sowiecki to jednak jest wciąż ulepszany. 4/5

Kryterium demograficzne

Populacja wynosi 145 milionów co daje Rosji ósmą pozycję na świecie. Bardzo niski wzrost populacji, więcej osób umiera niż się rodzi. Tendencje separastyczne m.in w Czeczeni. Średni poziom rozwoju ludności. Obywatele Rosji znajdują się także w wielu innych krajach dawnej ZSRR. 3/5

Kryterium ekonomiczne

Bardzo duża liczba surowców naturalnych. Prężny eksport w szczególności gazu ziemnego. PKB wynosi ok 1.700 miliardów $ i dość szybko rośnie (w tempie 5-6% rocznie). PKB na osobę wynosi ok 14 000 $ i jest to średni wynik. 3/5

Kryterium kulturowe

Kultura silnie oddziaływająca na byłe kraje sowieckie. Dobrze rozwinięty sport. Rosyjska literatura, muzyka klasyczna, teatr, balet są znane na całym świecie. Produkcje filmowe pokazują rosyjski pogląd na świat. Niemniej jednak kultura rosyjska nie ma tak silnego oddziaływania jak kultura zachodu. 3/5

Kryterium technologiczne

Dość dobrze rozwinięta technologia. Bardzo wysoko rozwinięta technologia kosmiczna. Średni rozwój medycyny. W miarę dobre szkolnictwo. Spora liczba dobrych informatyków. W dużej meirze jest to jednak technologia, któa była rozwijana w ZSRR. 4/5

Liczba zdobytych punktów 27/35

 
Japonia

Kryterium geograficzne

Bardzo mała powierzchnia – zaledwie 377 835 km². Liczne klęski naturalne – powodzie oraz trzęsienia ziemi. Niewielka ilość surowców naturalnych. Spory dostęp do morza. 1/5

Kryterium polityczne

System polityczny bardzo stabilny. Kraj demokratyczny. Na czele państwa stoi cesarz. Brak stałego miejsca oraz prawa weta w radzie ONZ. 4/5

Kryterium militarne

Bardzo dobrze rozwinięta technologia wojskowa. Od czasów II Wojny Światowej Japonia bardzo zredukowała swoją armię. Dość niski budżet wojskowy. 2/5

Kryterium demograficzne

Bardzo gęsto zaludniony kraj. Populacja liczy ok 130 milionów mieszkańców. Bardzo wysoka długość życia oraz rozwój społeczeństwa, ale za to niski przyrost naturalny oraz starzejące się społeczeństwo. 3/5

Kryterium ekonomiczne

Bardzo wysoko rozwinięta ekonomia. Trzecie największe PKB na świecie – 4 552 miliardów $. Wysoki poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca – 35.500 $. 4/5

Kryterium kulturowe

Dobrze rozwinięta kultura mająca wpływ na inne kraje – np. manga oraz anime. Spora liczba zabytków oraz bogate dziedzictwo kulturowe. 3/5

Kryterium technologiczne

Państwo bardzo dobrze rozwinięte technologicznie. Bardzo wysoki poziom medycyny oraz szkolnictwa. Coraz lepszy rozwój badań nad technologią kosmiczną, ale wciąż za USA i UE.. 4/5

Liczba zdobytych punktów 21/35

 
Indie

Kryterium geograficzne

Powierzchnia 3 287 590 km² daje siódmą pozycję na świecie. Małą liczba surowców naturalnych ale za to dość dobre warunki glebowe. Możliwość kataklizmów w postaci powodzi. 3/5

Kryterium polityczne

Brak stałego miejsca w radzie ONZ. Rząd ma problemy z kontrolą kraju. Napięte stosunki dyplomatyczne z Pakistanem. 3/5

Kryterium militarne

Liczne, ale za to słabo wyszkolone oraz wyposażone wojsko. Brak udziału w misjach pokojowych na świecie. Dość niski budżet wojskowy. Indie posiadają dostęp do broni nuklearnej. 2/5

Kryterium demograficzne

Populacja liczy ok 1.150.00 obywateli i jest drugą po Chinach najliczniejszą na świecie. Duże zagęszczenie ludności i jej bardzo niski rozwój. Spory analfabetyzm w szczególności wśród kobiet. 3/5

Kryterium ekonomiczne

Bardzo słaba ekonomia – przy tak licznej populacji PKB wynosi zaledwie 1 233 miliarda $. Produkt krajowy na jednego mieszkańca to zaledwie 1 500 $. Dość liczne inwestycje zagraniczne ze względu na tanią siłę roboczą. 2/5

Kryterium kulturowe

Dobrze rozwinięta kultura. Duży wpływ religii oraz wytwórni filmowych tzw. bollywood. Spora liczba zabytków. Kultura wywiera wpływ na inne kraje znajdujące się w regionie. 3/5

Kryterium technologiczne

Bardzo niski rozwój technologiczny kraju. Brak rozwoju technologi kosmicznej. Medycyna oraz szkolnictwo stoją na bardzo niskim poziomie. Bardzo wysoki stopień analfabetyzmu. 1/5

Liczba zdobytych punktów 17/35

 
Brazylia

Kryterium geograficzne

Powierzchnia 8 511 965 km² i jest 5. na świecie. Duży dostęp do morza. Brak klęsk naturalnych. Dość dobre warunki glebowe, ale za to liczna dżungla nie sprzyja rozwojowi. Średnia ilość surowców naturalnych. 4/5

Kryterium polityczne

Brazylia jest republiką związkową. Na czele państwa stoi prezydent. Nie posiada stałego miejsca ani prawa weta w radzie ONZ. 3/5

Kryterium militarne

Dość słaba armia, brak jej udziału w misjach pokojowych. Słabe wyposażenie żołnierzy oraz słaby sprzęt wojskowy. 2/5

Kryterium demograficzne

Populacja wynosi 196 010 647 i jest piątą na świecie. Bardzo wysoki przyrost naturalny, ale dość niski rozwój społeczeństwa. Spory analfabetyzm 2/5

Kryterium ekonomiczne

PKB kraju wynosi 1 655 miliardów $. Na jednego mieszkańca PKB wynosi ok 9 000 $. Bardzo wysokie zadłużenie sięgające 175 miliardów dolarów. 2/5

Kryterium kulturowe

Średnio rozwinięta i oddziaływająca na świat kultura. Znany na całym świecie festiwal w Rio de Janeiro. Popularny taniec samba. 2/5

Kryterium technologiczne

Dość nisko rozwinięta technologia oraz poziom szkolnictwa i medycyny. Brak technologi kosmicznej oraz eksploracji kosmosu. 2/5

Liczba zdobytych punktów 17/35

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *